Ekologiskt mjöl

All spannmål som odlas på gården är ekologisk. Sorterna som odlas är kulturspannmål, även kallats lantsorter. De har högre näringsvärde än moderna sorter och spannmål är en klimatsmart källa till protein. De är anpassade för ekologisk odling, blir höga och kan konkurrera mot ogräs. Blir 1m-2,5 m höga, har lika djupa rötter att hämta näring och vatten ifrån.

Spannmålet odlas och torkas på gården. Rensning och malning sker på Levene kvarn. Mjöl från mindre kvarnar kan skilja sej lite mot industrin. Varje fält, skörd, år m.m. ger variation.

Vi odlar Lantvete Öland, Lantvete Dalarna, Lantvete Utgård, Jacoby borstvete, Vårråg Juuso, råg Amilo och spelt.

Ölandsvetet är den vi började med först och än så länge den sorten som räcker både till utsäde och mjöl. I vinter hoppas jag ha fler sorters mjöl till försäljning.

I år sår vi även vit emmer och svedjeråg vilket kommer uppförökas till utsäde de första åren.

Just nu finns siktat ölandsvete, hel kärna och vetekli i butiken.